Marcopol / strona główna

Technical advice

Wyjaśnienie pojęć


Symbolika grup Marcopol

Grupa
Symbol
Nazwa
11
S
Śruby
12
V
Wkręty dociskowe
13
W
Wkręty metryczne
14
P
Podkładki
15
N
Nakrętki
21
F
Wkręty samoformujące
22
G
Wkręty samogwintujące
23
B
Blachowkręty
24
NIT
Nity zrywalne
31
U
Wkręty UNIX
32
H
Wkręty do drewna
33
T
Wkręty do tworzyw sztucznych
34
 
Konfirmat, Euro i złącza meblowe
35
ZASLEPKA
Zaślepki
36
PROWADNICA
Prowadnice
37
ZAWIAS
Zawiasy
38
SD
Szpilki dwustronne
48
 
Elementy złączne specjalne
49
 
Narzędzia
51
 
Zamocowania do płyt gipsowych
52
 
Zamocowania do pokryć i elewacji
53
 
Zamocowania budowlane
61
GW
Gwoździe
62
LACZNIK BUDOWLA.
Łączniki budowlane
63
 
Liny, łańcuchy i akcesoria
64
 
Opaski i obejmy
65
 
Piły tarczowe
66
 
Artykuły ścierne
67
 
Wiertła
99
 
Narzędzia montażowe


Symbolika wybranych podgrup Marcopol

Podgrupa
Symbol
Nazwa
3401
KON
Konfirmat
3404
E
Euro
5101
GHS
Wkręt do płyt gipsowych do profili drewnianych
5102
GUS
Wkręt do płyt gipsowych do profili stalowych max. 0,9mm
5103
GBS
Wkręt do płyt gipsowych do profili stalowych max. 2mm
5104
MHD
Kołek stalowy do pustych przestrzeni
5338
KO
Kotwa stalowa do mocowania ościeżnic
5111
FK
Zawiesia ścienno sufitowa
5112
FKM
Zawiesia ścienno sufitowa z hakiem
5201
EPDM
Wkręt do pokryć samowiercących
5340
DHS
Wkręt dystansowy
5336
WO
Wkręt ościeżnicowy


Podstawowe pojęcia


Wytrzymałość na rozciąganie Rm [N/mm2] - jest to naprężenie rozciągające odpowiadające największej sile obciążającej śrubę, przy której następuje zerwanie trzpienia lub gwintu śruby. Śruba nie może urwać się bezpośrednio pod łbem w obszarze leja pod łbem.
Granica plastyczności Re [N/mm2]
- jest to taka wartość naprężenia rozciągającego, po osiągnięciu którego, wydłużenie zaczyna przez pewien czas wzrastać znacznie bez wzrostu siły rozciągającej. Po zwolnieniu siły, śruba będzie dłuższa i nie powróci już do pierwotnych rozmiarów.Umowna granica plastyczności Rp0,2 [N/mm2]
- Granica plastyczności przy materiałach o wyższej wytrzymałości jest trudna do wyznaczenia. W tym przypadku jest to taka wartość naprężenia rozciągającego, po usunięciu którego materiał posiada trwałe wydłużenie względne o wartości 0,2%.


Wydłużenie przy zerwaniu A[%] - jest to trwałe wydłużenie przy obciążeniu wywołującym zerwanie śruby wywołane odkształceniem plastycznym.


Twardość
to opór stawiany przez materiał odpowiednio dobranego wgłębnika, którym może być kulka, stożek i ostrosłup ze zdefiniowaną siłą. Istnieje ścisła korelacja pomiędzy twardością materiału i jego wytrzymałością.

Do najbardziej popularnych metod statycznych badania twardości należą:
 • Metoda Vickersa HV: wgłębnikiem w tej metodzie jest ostrosłup. Metoda ta jest dobra zarówno dla śrub hartowanych jak i niehartownych. Zakres pomiarów od 80 do 10000 HV. W normie PN-EN ISO 898-1 określono metodę Vickersa jako rozstrzygającą pomiar twardości w przypadkach wątpliwych. 

   

 • Metoda Rockwella HRC: wgłębnikiem w tej metodzie jest stożek diamentowy lub kulka stalowa. Tę metodę stosuje się do śrub hartownych. Zakres pomiarów od 20 – 100HRC.

   

 • Metoda Brinela HB: wgłębnikiem w tej metodzie jest kulka stalowa. Stosuje się te metodę do śrub niehartownych. Zakres pomiarów od 3 do 600 HB. Jednak przy wartościach powyżej 450HB należy używać kulki wykonanej z twardego stopu.

   Własności mechaniczne

Własności mechaniczne śrub i wkrętów z gwintem metrycznym według PN-EN ISO 898-1Symbole liczbowe - oznaczenia klasy własności mechanicznych

Wyjaśnienie symboli liczbowych tworzących oznaczenie klasy własności mechanicznych

Przykład wyjaśnienia znaczenia poszczególnych liczb dla klasy własności mechanicznych 5.8Wyznaczanie wartości wytrzymałości

Sposób wyznaczania wartości wytrzymałości na rozciąganie i granicy plastyczności z symboli tworzących oznaczenie klasy własności mechanicznych.

Oznaczenie klasy własności składa się z dwóch liczb:
 • Pierwsza liczba stanowi 1/100 nominalnej wytrzymałości na rozciąganie w niutonach na milimetr kwadratowy.

   

 • Druga liczba stanowi 10 krotność stosunku dolnej granicy plastyczności Re (lub umownej granicy plastyczności) do nominalnej wytrzymałości na rozciąganie Rm, nom.

Iloczyn obu tych liczb stanowi 1/10 granicy plastyczności w niutonach na milimetr kwadratowy.


Pierwsza liczba symbolu
3.6
4.6
4.8
5.6
5.8
6.8
8.8
9.8
10.9
12.9
Nominalna wytrzymałość na rozciąganie
Rm [MPa]
3*100 =
300
4*100
=
400
5*100 =
500
6*100 =
600
8*100 =
800
9*100 =
900
10*100 =
1000
12*100
=
1200
 
Druga liczba symbolu
3.6
4.6
4.8
5.6
5.8
6.8
8.8
9.8
10.9
12.9
Dolna granica plastyczności
Re [MPa]
3*6*10 =
180
4*6*10 
=
240
4*8*10 
=
320
5*6*10 =
300
5*8*10 =
400
6*8*10 =
480
8*8*10 =
640
9*8*10 =
720
10*9*10 =
900
12*9*10
=
1080


Własności mechaniczne śrub i wkrętów ze stali nierdzewnej


a. Gatunki stali nierdzewnych:

Stale austenityczne podzielone są na pięć grup, w zależności od zakresu składu chemicznego.
b. Oznaczenie stali nierdzewnych:

c. Cechy odróżniające stale nierdzewne A1 / A2 / A3 / A4 / A5


Oznaczenie stali
A1
A2
A3
A4
A5
Przykłady stali
Nr stali /
symbol
1.4300
X12CrNi18-9
1.4301
X5CrNi18-10
1.4541
X6CrNiTi18-10
1.4401
X5CrNiMo17-12
1.4436
X5CrNiMo17-13-3
1.4305
X8CrNiS18-19
1.4303
X4CrNi18-12
1.4550
X6CrNiNb18-10
1.4435
X2CrNiMo18-14-3
1.4571
X6CrNiTi17-12-2
 
1.4306
X2CrNi19-11
 
1.4439
X2CrNiMoN17-13-5
1.4580
X6CrNiMoNb17-12-2
Własności
Niska odporność na korozję
 
·Niższa odporność na korozję
·Niższa odporność na kwasy
·Niższa spawalność
 
Standardowa odporność na korozję
 
·   odporne na korozję
·   odporne na kwasy
·   dobra spawalność
Najwyższa odporność na korozję
 
·   odporne na korozję
·   wysoka odporność na kwasy
·   dobra spawalność
 
Własności stali A3 i A5 są identyczne jak dla stali A2 i A4. Jednak stale A3 i A5 są dodatkowo stabilizowane w celu zapobieżenia korozji międzykrystalicznej występującej po procesach spawania, po wyżarzaniu lub przy stosowaniu ich w wysokich temperaturach.